Firing d.o.o.  •   TEST  -  Zaštita od požara i Zaštita na radu

 
Identifikacija korisnika

Za pristup sistemu TEST
potrebno se registrirati
Zaštita od požara je sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Cilj osiguranja adekvatne zaštite od požara je sigurnost uposlenika, dobara i sredstava rada svakog poslovnog subjekta. Zbog velike društvene važnosti zaštite od požara, propisana su pravila kojih se privatna, javna i poslovna lica moraju držati pod prijetnjom sankcija.

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih aktivnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, te se utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile, ili smanjile te opasnosti i štetnosti. Pojam osoba na radu odnosi se na sve zaposlene osobe, ali i na druge osobe koje obavljaju neki rad - studente, volontere, učenici na stručnoj praksi, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe.
08.12.2021